Отново гледат делото срещу екскмета на Община „Родопи“
Отново гледат делото срещу екскмета на Община „Родопи“ / Дарик архив
Окръжен съд – Пловдив отново гледа делото срещу бившия кмет на община „Родопи“ Йордан Шишков. Срещу него са повдигнати обвинения за това, че в периода април 2007 – декември 2009 г. в Пловдив, в качеството си на длъжностно лице е превишил властта и правата си и е нарушил служебните си задължения. Магистратите посочват, че екс кметът е действал в условията на продължавано престъпление. Те са преценили, че от това са настъпили значителни вреди за община „Родопи”, изчислени на близо 1.5 млн. лв.

Шишков, като лице с отговорно служебно положение, е обвинен в длъжностно престъпление, безстопанственост, съзнателно сключване на неизгодни сделки и неправомерно разходване на бюджетни средства.

В един от случаите става дума за нарушения по Закона за обществените поръчки при възлагане на ремонт на пътища. В друг се касае за нецелево разходване на средства за изграждане на канализации. Третият случай е свързан с използването на средства, събрани от такса „Битови отпадъци“.

Заседанието е от 15.00 часа в зала 5 на Окръжен съд – Пловдив.