Обсъждат онлайн общуването на национална конференция
Обсъждат онлайн общуването на национална конференция / Дарик архив

Организират четвърта национална научно-практическа конференция в Асеновград. Инициативата е на Община Асеновград, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Центъра за обществена подкрепа там. Форумът е във връзка с усъвършенстването на работата с деца с девиантно поведение в съответствие с изискванията на Минималните стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните.

Темата на конференцията е: ”Съвременното онлайн общуване - опасности и защита”. Конференцията ще се проведе от днес до 1 юли в Асеновград.

На конференцията са поканени и представители на Районната прокуратура, Районния съд, Районното полицейско управление, Дирекция за социално подпомагане, Отдел „Закрила на детето”, директори на училища и други социални институции от община Асеновград.