/ DarikNews
Иванов бе категоричен, че "няма безплатен обяд и никой не чисти реки безвъзмездно"
Областният управител на Пловдив Йордан Иванов прекратява всички сключени до момента договори за почистването на река Марица и провежда нови прозрачни и конкурсни процедури за сключването им, това стана ясно на пресконференция в Областна администрация Пловдив.

До момента има сключени, от предишните Областни управители, четири договора за почистване на различни участъци от коритото на р. Марица от наносни отложения. Избраните фирми са различни.

В Пловдив започва почистването на коритото на Марица

Два от договорите са от февруари 2019 г., един - от юли 2020 г. и един - от декември 2021 г. Договорите имат идентичен предмет: за почистване и укрепване на конкретния участък; изграждане на подход към речното легло; почистване на растителност; укрепване на брегове и изземване на наносни отложения.

Според областният управител четирите договора съдържат единствено количествени сметки по укрепването и количествени сметки по изземването на наноси, които не са остойностени. Иванов бе категоричен, че "няма безплатен обяд и никой не чисти реки безвъзмездно".

Според него се създава внушение, че дадена фирма прави услуга на държавата - като за своя сметка почиства коритото на Марица и добави "Наред с дейностите по укрепване на коритото, фирмите изпълнители изземват наносни отложения.

Това е и дефакто начинът, по който държавата плаща на фирмите скрито, като "безвъзмездно изземване на наноси". И още според Областният управител редът, по който са сключени тези договори, е незаконен, тъй като не е имало конкурсна процедура, публичност и прозрачност.

Не е ясно и какви са критериите за избор на фирмите изпълнители и какъв е осъщественият контрол по почистването на реката. Областният управител на Пловдив заяви, че преустановява подписването на каквито и да е било документи по действащите договори, ще търси законен начин за прекратяването им.

Назначава проверка, която да провери има ли вреда и в какъв размер е тя. Чрез външна експертиза ще се калкулира стойността на извършените дейности от фирмите и ще се калкулира финансовата стойност на изземването на наноси.

"По този начин ще се докаже дали е налице вреда за държавния бюджет", каза Иванов. Освен това ще бъде създадена междуведомствена комисия, която ще проверява какво е свършено до момента по договорите и ще изработи законосъобразна методика, по която да се калкулират стойността на дейностите в полза на държавата и стойността на иззетите наносни материали в полза на фирмите изпълнители.

Областният управител каза още, че престои до юни 2022 да бъде сключен още един договор за почистването на пети участък от корито на Марица. В тази връзка ще се търси законосъобразен способ при сключването на договори за почистване на речните корита.

Йордан Иванов бе категоричен, че редът за сключване на договорите ще бъде прозрачен, публичен и с конкурентно начало и с ясен контрол по изпълнението на дейностите от държавните институции.
БТА