Научна конференция
Научна конференция / netinfo
Първата научна конференция в България, посветена на 500-годишнината от началото на Реформацията, се провежда в Регионалния исторически музей (20-21 октомври). По традиция се приема, че на 31 октомври 1517 г. Мартин Лутер е закачил на вратата на витенбергската църква "Вси светии" своите 95 тезиса, критикуващи продажбата на индулгенции в някои германски княжества.

Съорганизатори на научната конференция са Висшият евангелски богословски институт (ВЕБИ, София) и Регионалният исторически музей (Пловдив). Научни доклади четат учени от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Софийски университет "Св. Климент Охридски" и ВЕБИ.

Докладите представят основни моменти от историята, културата, социологията и теологията на реформаторското движение през 16-и век, както и характерни особености на Българското възраждане.

Сред докладчиците личат имената на проф. днк Мария Шнитер, доц. д-р Тодор Радев, доц. д-р Владимир Теохаров, д-р Ева Ковачева, д-р Петър Граматиков, д-р Вениамин Пеев, д-р Пламен Славов, д-р Велислав Алтънов и други. Специален гост на конференцията е г-н Кристиян Присмайер от Германия, който е пряк наследник на реформатора Мартин Лутер, четиринадесета генерация.

Конференцията "500 години от Реформацията в Германия" е част от поредица културни събития, организирани от ръководството на Регионален исторически музей в Пловдив.