/ Община Плевен
„Когато говорим за образованието специално внимание отделяме на професионалното образование, което ще подготви кадрите в ключовите за нашата икономика направления. Това става и чрез промяна на средата вътре в училище, и чрез използването на нови технологии, така че това, което се случва да бъде полезно за нашите ученици.

Неслучайно инвестициите в учителя са основният стълб, който може да доведе до връщането на тези инвестиции чрез постиженията на учениците. Залагаме на подкрепата, която може да бъде насочена към всяко дете съобразно идентифицираните негови дефицити. Искаме да върнем доверието в системата. Искаме учениците да бъдат мислещи, създаващи”
, каза в Плевен заместник-министърът на образованието инж. Таня Михайлова.

sre6ta
obladmin pleven

Тя присъства на събитие в рамките на гражданския диалог „Европа в нашия дом”. Събитието бе уважено от Станислава Стоянова – чл. на комисията по образование и наука към НС, народните представители от ПП ГЕРБ Владислав Николов и Ралица Добрева, областният управител Мирослав Петров, учители и директори на училища на територията на Област Плевен, началникът на РУО- Плевен Албена Тотева, Мартин Митев – председател на ОбС – Плевен и Петя Василева – заместник председател на ОбС-Плевен, представители на частни обучителни центрове, представители на местната власт.

sre6ta
obladmin pleven

„Развитието и разширяването на системата на дуалното обучение у нас ще бъде подпомогнато с 14 млн. лева европейски средства. В същото време от държавния бюджет само за настоящата година са предвидени 1,5 млн. лв. за стипендии на учениците в тези паралелки”, допълни Михайлова.

sre6ta
obladmin pleven

Заместник-министър Таня Михайлова подчерта, че за първи път от 6 години насам делът на преждевременно напусналите обучение млади хора в България намалява от 13,8% на 12 на сто.  През 2019 г. за първи път средното брутно учителско възнаграждение изпреварва средната заплата за страната. „Само в рамките на мандат 2017-2021 в учителите се инвестират 1,380 млрд. лв.

Мотивираме повече млади и добри учители да изберат професионална реализация в по-малките училища и детски градини и тези, които се намират в по-малки населени места”, подчерта заместник-министър Таня Михайлова. Тя обърна внимание на факта, че над 65 млрд. се инвестират в квалификация на преподавателите, а за подготовка на учители по дисциплини с най-голям очакван дефицит е разработена Национална програма.

sre6ta
obladmin pleven

„Модернизирането на българското образование, инвестицията в развитието на професионалното образование и дуалното обучение, връщането на учениците в училище са на практика капиталовложение в националното ни бъдеще, в способността на младите хора да бъдат конкурентоспособни, във възможностите на страната ни да бъде достоен и активен участник в научните постижения на европейско и световно равнище”, каза народният представител от ГЕРБ Владислав Николов.

Той подчерта, че само две години след извеждането на образованието като приоритет на правителството на Борисов резултатите вече налице - по-достойно заплащане на учителския труд, защитени професии, насърчаване на образователните иновации, върнати в образователната система ученици.

sre6ta
obladmin pleven

В изказването си областният управител на Плевен Мирослав Петров акцентира върху взаимовръзката между образованието и инвестициите. „Наред с добрите условия, готовността за диалог и сътрудничество от страна на държава и местна власт, инвеститорите държат изключително много на качеството на работната ръка, на човешкия потенциал, на професионалните познания и опит.

А в основата на всичко това стои образованието. Но образование, съобразено с нуждите на пазара, с новостите и иновациите, образование способно да създава конкурентоспособни кадри.”, отбеляза Петров.

sre6ta
obladmin pleven

По време на срещата стана ясно, че с финансиране от ОП „Региони в растеж” и програмата за развитие на селските райони ще бъдат извършени ремонт, реконструкция и мерки за енергийна ефективност на образователната инфраструктура на 11 училища и 6 детски градини в община Кнежа и 7 детски градини в Плевен. Общата сума за ремонтните дейности за програмния период 2014-2020 година е 23 251 033 лв.

sre6ta
obladmin pleven

sre6ta
obladmin pleven

sre6ta
obladmin pleven

sre6ta
obladmin pleven

sre6ta
obladmin pleven