/ Областна администрация-Плевен
Няма новорегистрирани случаи на Африканска чума на територията на областта
Въвежда се нова организация на изследване на пробите от отстреляни диви свине, съобщиха от Областна администрация-Плевен.

Поредна положителна проба за Африканска чума по свинете в област Плевен

От Министерство на земеделието, храните и горите е въведена е нова организация на изследване на пробите от отстреляни диви свине като тези от нашия регион, попадащи в обхвата на Северозападното държавно предприятие-Враца, ще могат да се подават за изследване в две лаборатории - НДНИВМИ - София и Изпитателна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза към ОДБХ-Враца.

Няма нови регистрирани огнища на чума на територията на област Плевен


Очакванията са по този начин да се облекчи процедурата по извършване на изследванията и да се ускори излизането на резултатите, каза д-р Лорета Фичева от ОДБХ-Плевен. На заседание на областната епизоотична комисия, председателствана от заместник-областния управител Татяна Божинова, стана ясно, че няма новорегистрирани случаи на АЧС, както при диви, така и при домашни свине на територията на област Плевен.

Над 9 млн. лева са отпуснати за дезинфекция на стопанствата срещу Африканската чума

Госпожа Божинова подчерта, че провеждането на ежеседмичните заседания  на областната епизоотична комисия всеки вторник от 15.00часа в заседателната зала на Областна администрация продължава докато не се получи друго указание от МЗХ.