/ ВВУБ „Георги Бенковски”
На 14-ти март се проведе сбор на командира на ВВУБ „Георги Бенковски” полковник Петър Банков. В него участваха: Началникът на щаба, заместник-командирите и офицери от основния команден състав на авиобазата. Гост на мероприятието бе Директорът на Регионална служба „Военна полиция” - полковник Чавдар Стефанов.

ВВУБ „Георги Бенковски”

Дневният ред започна с обзорен доклад на полковник Ивайло Пешаков „Основни моменти от оперативния сбор на Командира на Военновъздушните сили”, състоял се на 6 и 7 март 2019 г. Полковник Петър Банков изнесе доклад на тема „Основни предизвикателства пред ВВУБ „Георги Бенковски” при поддръжка на техниката, инфраструктурата и окомплектоването с личен състав”.

Със 7777 самостоятелни кацания завърши летателната си кариера майор Попов

Последваха докладите на заместник-командирите, в които бяха представени предизвикателствата, способностите и готовността на съответните структури от формированието.

В доклада си полковник Чавдар Стефанов акцентира на функциите на Регионална служба „Военна полиция” и организацията на пропусквателния режим в обекти на Министерство на отбраната и Българската армия.

ВВУБ „Георги Бенковски”

В последвалата дискусия бяха поставени и обсъдени актуални проблеми, свързани с основната тема. Направени бяха съответните изводи и бяха начертани перспективите за по-нататъшно развитие.

В заключение командирът обобщи: „Въпреки наличието на редица трудности и предизвикателства, постигнатите резултати в дейността на базата красноречиво доказват професионализма, усърдието и мотивацията на личния състав да постига заложените цели”.

ВВУБ „Георги Бенковски”