С проект за 5,8 млн обновяват ВиК мрежата в Подем и Рибен
С проект за 5,8 млн обновяват ВиК мрежата в Подем и Рибен / dariknews.archive

На 22 юни 2015 г. министърът на земеделието и храните Десислава Танева участва в първа копка за проекта по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 в село Подем - община Долна Митрополия. Проектът е за реконструкция на водопроводната мрежа на селата Подем и Рибен - община Долна Митрополия, и е на стойност 5,8 млн. лева.

С проект за 58 млн обновяват ВиК мрежата в Подем и Рибен
netinfo

Церемонията се състоя в центъра на село Подем малко след 11:30 часа в присъствието на министър Танева, кмета на община Долна Митрополия Поля Цоновска, народния представител Владислав Николов, областния управител на Плевен Ралица Добрева и Цветомир Генчев - представител на ДФ „Земеделие".

Сред присъстващите бяха още инж. Ангел Ушев - управител на фирма „Одесострой" - изпълнител на проекта, Петър Петров - председател на Общинския съвет в Долна Митрополия, общински съветници, кметове на кметства в общината, жители на село Победа.

„В самото начало на управленския мандат поставихме на първо място дейностите, насочени към облагородяване на селищната инфраструктура и подобряване стандарта на живот на гражданите на община Долна Митрополия. Настоящият проект се реализира съгласно договор от 27 ноември 2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони", сключен между ДФ „Земеделие", Разплащателна агенция и Община Долна Митрополия", обяви кметът на Долна Митрополия Поля Цоновска.

Тя посочи, че изпълнението на проекта ще се осъществи чрез пет дейности, за които вече са избрани изпълнителите.
Поля Цоновска припомни проблемите с водата в населените места и големия процент загуби на питейна вода, особено в село Рибен.

"Нашата цел и на фонд „Земеделие" е да се подменят колкото се може повече трасета от водопроводните мрежи, за да престанат честите ВиК-аварии и най-важното - за чиста питейна вода и свеждане до минимум на загубите на такава. Смятам, че това е един и един от най-големите проблеми на страната".
Кметът на Долна Митрополия декларира, че от тук нататък, съвместно с Министерството на земеделието, Общината отново ще участва с проекти за други населени места.

Водният проект трябва да завърши за 50 дни и през месец август във всеки дом на двете села да потече вода по новата ВиК мрежа.

"Всичко, което се случва е положително", заяви в изказването си министър Десислава Танева и се обърна към строителя на обекта, като отбеляза, че въпреки усилията на Правителството, включително и тези лично на премиера Борисов, страните - членки на старата Програма за развитие на селските райони не са получили удължаване на срока й.

С проект за 58 млн обновяват ВиК мрежата в Подем и Рибен
netinfo

„Това означава, че до края на тази година следва да се разплатят окончателно всички проекти, които са в процес на изпълнение по нея. Това важи и за този проект, което означава, че изпълнителят наистина трябва да спази срока от 50 дни за всички дейности, за да приключи успешно проекта", обяви министър Танева. И допълни: „Община Долна Митрополия по старата програма за развитие на селските райони има сключени договори за 32 млн.лв. за подкрепа на различни инвестиции - частни и публични. От тях са разплатени 19 млн.лв. За всички останали бенефициенти, които в момента изпълняват договорите, казвам същото - срокът няма да бъде удължен.

Министър Десислава Танева отбеляза, че Долна Митрополия е една от 190-те общини в страната, провели процедурата по приоритетно разпределение на пасища, мери и ливади на животновъди.

„Надявам се, че и останалите кметове на общини ще последват примера на Вашия кмет и ще проведат процедурите на съвсем разумни цени, за да бъдат подкрепени животновъдите, за които 2015 година е тежка", каза Танева.