Проверяват системите за ранно предупреждаване и оповестяване
Проверяват системите за ранно предупреждаване и оповестяване / archiv.DarikNews

На 2 април от 13 часа в Плевен ще се проведат тестове за проверка на техническото състояние на системите за ранно предупреждаване и оповестяване на населението.

В рамките на минути, на интервали ще бъдат излъчвани гласови съобщения и акустични звукови сигнали от работните станции на сиренните системи в града.

Проверките са в изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредба за условията и реда за функиониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС № 48 от 01.03.2012г., обнародвана в Държавен вестник брой 20 от 09.03.2012 година.

Тестът ще се проведе чрез реално задействане на крайните акустични устройства със сигнали определени от Наредбата.