/ Общински съвет-Плевен
Точките в предварителния дневен ред на предстоящата редовна сесия на Общински съвет-Плевен, са 32. Ще бъде разгледано предложение за изменение и допълнение на Наредба № 3 на Общински съвет, за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Общината.

Постоянните комисии в Общински съвет-Плевен, заседават следващата седмица

Ще бъдат обсъдени годишните отчети и баланси на търговските дружества с общинско участие за 2018 година. Постоянната комисия по „Здравеопазване  и социална политика” внася предложение за приемане на Програма за закрила на детето на Община Плевен за 2019 година.

Отличиха млади плевенчани, допринесли с успехите си за развитието на Плевен и региона

Съветниците ще определят базисните наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019-2020 година.

Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 30 май - четвъртък, от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”.