От днес започва прием за извънредно подпомагане на животновъди
От днес започва прием за извънредно подпомагане на животновъди / dariknews.archive

От 23 ноември до 4 декември 2015 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие" ще се приемат заявления за подпомагане по четирите извънредни схеми за земеделски стопани, отглеждащи млечни крави, овце-майки, кози-майки и биволици, информираха от Министерството на земеделието. Условията и редът за предоставяне на помощта са уредени с влязлата в сила от 17 ноември Наредба № 21 за извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора.

Държавен фонд „Земеделие" е изготвил списък на производителите на краве мляко, както и списък на земеделските стопани, които отговарят на критериите, заложени в наредбата. Включените в списъците производители трябва да подадат заявление по образец в областната дирекция на ДФЗ по постоянен адрес за физическите лица или адрес на управление на юридическите лица.

Всеки един производител може да подаде само едно заявление за подпомагане по всяка от схемите, както следва:

Схема за подпомагане на база доставки и/или директни продажби на краве мляко през квотния период 2014/2015 г. с бюджет от 5 447 975 лв.

Схема за подпомагане на брой млечни крави в стопанството с бюджет от 4 470 400 лв.

Схема за подпомагане на брой овце-майки и/или кози-майки в стопанството с бюджет от 3 082 330 лв.

Схема за подпомагане на брой биволици в стопанството с бюджет от 283 280 лв.

За финансиране на сектор „Животновъдство" като временна извънредна помощ, определена от Европейската комисия, за преодоляване на последиците от кризата на пазара на мляко в ЕС, е предвиден общ бюджет от близо 13.3 млн. лв., в това число 1 541 165 лв. от националния бюджет.

До 10 декември ще бъдат определени размерът на плащането за килограм краве мляко и ставката за едно допустимо за подпомагане животно.
ДФ „Земеделие" ще изплати финансовата помощ по одобрените заявления за извънредно подпомагане до края на годината.