Община Ловеч ще работи по проект за почасови услуги в домашна среда
Община Ловеч ще работи по проект за почасови услуги в домашна среда / dariknews.archive

Работа по проект „Устойчиво развитие на социалната икономика за социално включване на хората с увреждания в община Ловеч" за предоставяне на почасови услуги в домашна среда започва община Ловеч, съобщиха от администрацията. Финансирането от почти половин милион лева е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Проектното предложение е депозирано през юни, до края на септември предстои сключване на договор с Министерството на труда и социалната политика в качеството си на управляващ орган на оперативната програма.

В рамките на проекта ще бъде надградена дейността на съществуващото и функциониращо „Звено за социални услуги в домашна среда" към Домашен социален патронаж - Ловеч. Към звеното ще се предоставят три вида почасови услуги в домашна среда - личен асистент, социален асистент и домашен помощник. Продължителността на предоставянето на услугите ще бъде 18 месеца. Целевите групи са: безработни в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; лица и деца с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване.