Наемателите на пасища и ливади трябва да си купят животни
Наемателите на пасища и ливади трябва да си купят животни / dariknews.archive

Всички ползватели на постоянно затревени площи - пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ), които не притежават животни или техният брой не отговоря на ползваните от тях площи, в срок до 01.02.2016 г. трябва да закупят животни, чиито брой и вид да съответства на наетите площи, съобразно нормата за площ на една животинска единица, съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

Това гласи съобщение на кмета на Община Червен бряг инж. Данаил Вълов във връзка с измененията и допълненията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

В случай, че до определения срок тези изисквания не бъдат изпълнени, Общината ще предприеме действия по привеждане в съответствие на договорите за наем с определената норма, проверки на място и евентуално прекратяване на договорите за наем, предупредиха от общинския пресцентър в Червен бряг.

За стопанската 2015/2016 година за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ, заявления по чл. 37 и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се подават заявления по образец до Кмета на Община Червен бряг, в срок до 10 март, към което се прилагат необходимите документи.