/ dariknews.archive
На 3 юни, по покана на директора на РЗОК-Плевен доц.д-р Пенка Стефанова, оперативното ръководство на институцията беше домакин на среща с представители на Регионална фармацевтична колегия, в присъствието на председателя на УС на РФК-Плевен маг. фармацевт Любомир Панов.

РЗОК-Плевен участва в Европейска седмица на общественото здраве - „За по-здрави общности“

Предмет на дискусия между присъстващите бяха специфики на дейността в условията на сключените в началото на април 2019 г. „Договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК“ с аптеки.

РЗОК-Плевен отбелязва своя 20 годишен юбилей

Бяха поставени въпроси, касаещи практическата дейност на аптеките-отчитане, допускани грешки, казуси свързани с подобряване на взаимодействието между каса и аптеки, упражняването на контрол. Обсъдени бяха и новостите, касаещи предстоящото преминаване към отчет с електронна фактура - специфика, проблеми и въпроси от технически характер.

Екип на РЗОК се срещна с представители на болниците от област Плевен

Към момента РЗОК-Плевен има сключени 138 договора със 76 аптеки на територията на областта. От сключените договори 33 бр. са за отпускане на лекарства на ветерани от войните, 29 бр. са за отпускане на лекалства за  военноинвалиди, и военнопострадали.

Страните се споразумяха да работят и занапред в дух на конструктивизъм и диалог.