hem
hem / dariknews.archive
„Колкото и оптимистично да звучи, е нужно в края на 2021-ва година Плевен да има околовръстно шосе, за да може да се избегне бъдещата „тапа“ на над 2000 товарни автомобила в центъра на града“. Това заяви в Плевен зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

hem
dariknews.archive

Той каза, че вече е направено предпроектно проучване и в 40-дневен срок разширеният идеен проект ще даде ясна картина за нужните средства:
„До 40 дни ще изготвим задание и ще възложим две процедури – изработване на подробен устройствен план - парцеларен план и на разширен идеен проект, за да изберем вариант за трасе. Той трябва да е готов в края на 2021 г.“.

hem
dariknews.archive

Поетапно ще се рехабилитират пътищата в областта според интензивността на трафика и наличния ресурс. По линия на тол таксите ще се търси по-добра поддръжка чрез повече ресурс и по-ефективното му разходване. Разглежда се вариант за поетапното им въвеждане. Това е един от компромисите, който би могъл да бъде допуснат. В момента се води диалог с браншовите организации от транспортния сектор. Предстоят и нови срещи. Сега 250 млн. лв. от събираните годишно 350 млн. лв. от винетни такси са от леки автомобили. Приходите, които ще се събират след въвеждането на тол системата за тежкотоварните автомобили, ще позволят рехабилитация на 2500-3000 километра републикански пътища годишно, а не на 1000 км, както е сега.

hem
dariknews.archive
 

С близо 8 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са рехабилитирани почти 12 км от второкласния път, осигуряващ най-кратката връзка между Плевен и Ловеч. Почти 10 млн. лв. е инвестицията от програмата за 9,5 км от пътя Червен бряг – Чомаковци, чието изпълнение трябва да приключи през месец юли. Предстои да бъде направена рехабилитация и на 9,5 км от третокласния път между Гулянци и Долна Митрополия. В момента тече избор за изпълнител на строителството, което ще се финансира от Програма „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България“ 2014-2020 г. Със средства от бюджета ще бъде направен ремонт по трасето между Кнежа и Оряхово.

hem
dariknews.archive
 

Общо 82 млн. лв. ще бъдат вложени в област Плевен по 24 договора за безвъзмездна финансова помощ от оперативната програма, каза още Николай Нанков. По три проекта с общо 11 млн. лв. ще бъдат модернизирани 9 образователни институции, в които се обучават близо 4000 ученици. Други 11 проекта са насочени към мерки за повишаване на енергийната ефективност на 22 жилищни и административни сгради. В областния център ще бъдат благоустроени 100 хил. кв. м обществени пространства. С близо 17 млн. лв. ще бъдат надградени резултатите от изпълнения през миналия програмен период проект за интегриран градски транспорт. По проекта на Министерството на здравеопазването с 3,4 млн. лв. ще бъдат обновени 10 центъра за спешна медицинска помощ и техни филиали.
Заместник министърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков беше Плевен за провеждането на граждански диалог „Европа в нашия дом”.

hem
dariknews.archive