Филиалът на НИМХ в Плевен отбелязва два професионални празника
Филиалът на НИМХ в Плевен отбелязва два професионални празника / dariknews.archive

В два последователни дни Националният институт по метеорология и хидрология чества свои професионални празници - на 22 март, Световният ден на водата и на 23 март, Световният ден на метеорологията.

Обединението на хидроложките и метеорологичните дейности в България се прави през 1950 година, когато се създава обединената Хидрометеорологична служба (ХМС) към Министерския съвет. В нея се включват подразделения от 4 министерства:

- Централният метеорологичен институт (ЦМИ) при Министерство на земеделието
- Хидроложката служба при Министерство на електрификацията
- Метеорологичната служба на Въздушните войски и Военно-морската хидрометеорологична служба към Министерство на отбраната
- Службата по биоклиматология при Централния институт по физиотерапия и курортология към Министерство на народното здраве.

Първият ръководител на обединената служба е родом от Плевен. Това е академик Любомир Кръстанов - учен от световен мащаб, притежаващ впечатляващи организаторски способности.
Роден през 1908 година, през 1927 година Любомир Кръстанов става студент по физика в Софийския университет, през 1938 година защитава докторска дисертация, чиито резултати остават актуални и до днес /например в сферата на нанотехнологиите/, през 1940 година специализира в университета в Лайпциг, в геофизичната лаборатория Вансдорф край Дрезден, по-късно работи в аерологичната лаборатория Линденберг край Берлин.

В първата половина на 20-ти век немската метеорологична школа е водеща в света. През 1951 година Любомир Кръстанов представя България на първия конгрес на Световната метеорологична организация /СМО/ в Париж.

В средата на 60-те години на миналия век, с навлизането на спътниците и електронно-изчислителните машини, СМО стартира един от най-значимите си проекти - Световната служба за времето /World Weather Watch - WWW/. За да определи целите и задачите по проекта организацията основава 12-членен научен съвет, състоящ се от най-известни учени от цял свят. Любомир Кръстанов е един от членовете на този съвет.

Днес Световната служба за времето е в основата на почти всички програми на Световната метеорологична организация. И сега НИМХ-БАН, чрез своята мрежа от станции и телекомуникационния си център, отговарящ за страните от Югоизточна Европа и страните от Близкия изток, участва в тази най-голяма програма на Световната метеорологична организация.

Всяка година честванията на Световния ден на водата и Световния ден на метеорологията протичат под различни девизи.
За 2016 година мотото на Световния ден на водата е „Вода и работни места". Това е силата на водата да създава работни места. Повече от 1,5 милиарда хора на земята са заети в професии, свързани с водата.

НИМХ - филиал Плевен извършва количествения мониторинг на надземните и подземните води в Северна България, в региона от Видин до Велико Търново. На 6 ноември 2015 година министърът на околната среда и водите откри Регионалния прогностичен център във филиала. Основните задачи пред него са подобряване на мониторинга и информационната среда, създаване на единни стандарти и модели за прогнозиране на речния отток в Долен Дунав. Те се решават съвместно с МОСВ и Басейнова дирекция „Дунавски район".

Тазгодишното мото на Световния ден на метеорологията е "Все по-горещо, все по-сухо, все по-дъждовно. С лице към бъдещето".

Това мото иска да обърне внимание върху климатичните промени. На пръв поглед то съдържа противоречие в себе си - „по-сухо и по-дъждовно", но това не е така. Променя се режимът на кръговрата на водата. По-топлият въздух може да задържа в себе си по-голямо количество влага - така на едно място, докато въздухът се „зарежда" с вода, няма да вали, а на друго място дъждът може да е по-проливен. В допълнение към това, емисиите в атмосферата, вследствие на индустрия и автомобили, променят състава на кондензационните ядра в атмосферата, служещи за формиране на дъждовните капки.

НИМХ - филиал Плевен поддържа мрежа от 291 станции за наблюдение.