Ден на отворените врати под мотото „Открито за съдебната власт“ провеждат в АС-Плевен

/ dariknews.archive
Административен съд-Плевен организира „Ден на отворените врати” под надслов „Открито за съдебната власт“ на 16 април - вторник, от 13:00 часа до 16:00 часа в сградата на съда с адрес: ул. „П. Р. Славейков” № 21.
 
Увеличават се престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни в Община Плевен

Съдът кани граждани и журналисти, които желаят да се включат в инициативата, да посетят сградата на Административен съд и да се запознаят с организацията на работа в институцията. Ще бъдат представени аспекти от работата на съдиите, съдебните служители и отделните служби.

8428 досъдебни производства са наблюдавали прокурорите от Плевенския съдебен окръг през 2018 г.

В заседателната зала № 1 на 2-рият етаж на съда ще има изложба на архивни документи и материали, свързани с правораздавателната дейност в България през годините. Поканени са ученици от СОУ „Иван Вазов“, да се запознаят с работата на съдиите, съдебните служители и отделните служби на Административен съ. 

Инициативата е насочена към популяризиране дейността на съда, повишаване правната култура на гражданите, както и към повишаване на доверието в работата на съда.