/ БГНЕС
Незаконни зауствания е установила проверка на община Перник след граждански сигнал, съобщиха от Общината.

Живеещи на ул. "Люлин" се включили към дъждоприемния канал. На собствениците на имоти, чиито отпадни води се изливат в канала, ще бъдат връчени предписания. При евентуално неизпълнение ще бъдат наложени санкции.

ВАС разпореди възстановяване на спрени мощности на „Топлофикация - Перник“

Вследствие на сигналите, улицата ще бъде предложена за проектиране и при първа възможност ще бъде включена в капиталовите разходи на община Перник.

Благодарение на подобни сигнали и на гражданската енергия и чувствителност към проблемите на града, успяваме да установим десетки нарушители и да решаваме малките, но значими проблеми на перничани.