/ iStock/Getty Images
Община Монтана започна процедури по изграждане на депо за строителни отпадъци, съобщи кметът Златко Живков.

Първата стъпка за това е промяна предназначението на земеделска земя с площ 45 декара, която се намира в землището на село Крапчене до депото за твърди битови отпадъци и компостиращата инсталация на община Монтана. Земята е изцяло общинска и не се налагат отчуждителни процедури, уточни Живков.

В момента строителните отпадъци, които се генерират в Монтана, се съхраняват на временна площадка. Общината ще кандидатства по оперативна програма „Околна среда” за изграждане на модерно депо за строителни отпадъци, където те да могат да се рециклират и използват повторно, уточни кметът.
 
БТА