/ Община Момчилград
Кметът на Община Момчилград Сунай Хасан е подписал договор за строителството на мост над река Върбица, който ще свърже село Птичар с международния път за ГКПП "Маказа", съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Започна изграждането на подпорна стена срещу високите води на река Джебелска

От следващата седмица изпълнителят започва работа по разчистване на трасето на новото съоръжението. Заедно с това геолози ще стартират трасирането, а хидролози вземането на проби от реката. Предстои да започнат съгласувателните процедури с АПИ за връзката с пътя за Маказа и с Басейнова дирекция за ползването на воден обект.

"Мостът ще разреши сериозен битов проблем на хората в Птичар. В момента до селото се стига по тесен и стръмен път, а в района има и доста участъци със свлачищни процеси ", заяви кметът Сунай Хасан.

През 2020 година започва изграждането на околовръстния път на Кърджали

Предвидено е цялата отсечка да бъде с дължина 350 метра, от които 156 метра е мостовото съоръжение. Широчината на пътното платно на моста ще бъде 6 метра, като са предвидени тротоари по 0,75 метра от двете страни, а също и осветление.

"Средствата за реализирането на проекта бяха осигурени с две постановления на Министерски съвет, но те са недостатъчни за цялостното изпълнение. Въпреки това имаме уверенията на изпълнителя, че ще завърши напълно обекта, а ние ще търсим допълнително финансиране", поясни Сунай Хасан.