документи документ
документи документ / Thinkstock/Getty Images
До края на месец август в област Кърджали на работа са постъпили 299 безработни. Това съобщи на брифинг Метин Хафъзсалим, директор на Бюро по труда-Кърджали към Дирекция „Регионална служба по заетостта”-Хасково.

От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 275 лица, по програми и мерки за заетост са постъпили на работа 16 лица и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 8 лица. 89 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 45 са от групата на специалистите и 165 са без квалификация. С висше образование са 29 души, със средно - 170, а с основно и по-ниско - 100 лица. През август в бюрата по труда от област Кърджали са били заявени 313 свободни работни места, на първичен пазар на труда - 277, за субсидирана заетост – 36.

Равнището на безработица за областта през август е 8.7% при 5.3% средно за страната. Равнището на безработица се запазва без промяна спрямо предходния месец, а спрямо август 2018 г. е по-ниско с 0.3%.

Към 31 август 2019 г. броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Кърджали е 5 303, като спрямо предходния месец е отчетено увеличение с 24 души, а в сравнение с август 2018 г. регистрираните безработни са с 179 по-малко (5 482 души за август 2018 г.).

С най-ниско равнище на безработица в областта са общините Кърджали – 5.0%, и Момчилград – 8.1%, а с най-високо – общините Джебел – 18.8%, и Ардино – 17.2%.
Кърджали се нарежда на 18-та позиция по показател равнище на безработица сред 28-те области в страната.
Агенция "Фокус"