/ Гроздан Грозданов
Земеделски стопани от селата Долно село, Ръсово и Преколница внасят жалба срещу безстопанствени коне в землищата на населените места. Тя е адресирана до община Кюстендил, обществения посредник Васил Иванов и ОБДХ. Жалбата е подписана от 7 души и е подкрепена от кметския наместник Лозан Тасков. 

Жалба срещу безстопанствени коне в Долно село, Ръсово и Преколница
Гроздан Грозданов

“Още от края на лятото тези животни /на Венци/, започнаха да правят набези по градините на хората, да унищожават продукция от зеленчуци и посеви с пшеница. Става дума за около 20 коня, аз лично съм ги изкарвал няколко пъти от моята нива с пшеница.

Сега, в калта като са стъпвали, тя прилича на швейцарско сирене. Няколко пъти говорим с него, а той се оправдава- не са моите, но аз имам и снимки”, коментира един от жалбоподателите Гроздан Грозданов. 

Той допълни, че вместо електронен пастир, собственикът на конете ползва въже /сезал/, вързано от стълб до стълб и твърди, че това е пастир.

Безстопанствени коне в Долно село
Гроздан Грозданов

Стъпкани от коне посеви с пшеница
Гроздан Грозданов

Според Грозданов, конете са регистрирани и на името на членове на семейство, и на жена от ромски произход, но не става дума за ползване на субсидии.
 
“Трябва да се сложи край на това безнадзорно движение на конете. Пролетта дойде и конете ще са настървени за зелено и ще унищожат реколтата ни. Надявам се Община Кюстендил и контролните органи да вземат мерки”, каза още пред Дарик Грозданов.
Дарик- Кюстендил