РЗИ- Кюстендил отчита спад на болните от варицела и ентероколити, ръст на случаите на туберкулоза и хепатит А

РЗИ Кюстендил
РЗИ Кюстендил / РЗИ-Кюстендил
Намаляване на заразните заболявания в област Кюстендил, показва бюлетина на РЗИ- Кюстендил при съпоставка между 2018 и 2017 година. Общият им брой е 1074, спрямо 1487 през предходната година.
 
След пика през 2017 година, значително по- малко са боледувалите от варицела- 203, спрямо 447. Отчита се спад и регистрираните случаи на ентероколити / 623- 2018 г., 742- 2017 г. / и ротавирусен гастроентерит / 36- 2018 г., 118- 2017 година /. По- малко са били и болните от скарлатина, 39 през 2018 година, спрямо 71 през 2017 година.

РЗИ- Кюстендил отчита ръст на болните от туберкулоза, хепатит А и марсилска треска през миналата година, спрямо предходната. Случаите на туберкулоза са 56 или с 21 повече, тези на хепатит А са 38, при 12 за 2017 година, а болните от марсилска треска са били 15, при само трима за предходната година. Двойно повече, от 3 на 6 се увеличават и болните от СПИН, намаляват случаите на сифилис, като през миналата година е отчетен само един болен.

При паразитните заболявания, се забелязва намаляване на болните от ехинококоза и ламблиоза, и увеличаване на случаите на хименолепидоза.
 
Дарик- Кюстендил