/ dariknews.bg
Във връзка с повишаването на популацията на бълхите, Община Кюстендил ще извърши летни дезинсекционни мероприятия на тревните площи.

Община Кюстендил ще пръска против кърлежи

Обработката ще бъде извършена от ДДД-Кюстендил ЕООД в качеството на изпълнител на услугата. Обработката ще се състои след 20:00 часа на 26 август.

Пръскат против кърлежи в Кюстендил след 22 ч. на 28 март

Обработката ще се осъществи, с помощта на подвижен многофункционален генератор за влажна дезинсекция от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, предназначен за мащабни, аерозолни обработки срещу бълхи, кърлежи, ларвицидни форми на комари, дървесни вредители и др. ULV - ултрамалообемно третиране/ и термоаерозолни обработки срещу имагоцидни форми на комари.

Площите ще бъдат третирани с препарат Айкън 10 СК, карантинния срок е 24 часа.