Избор на председател на ОбС и удостояване със званието „Почетен гражданин на град Кюстендил“ на архитект Юлий Фърков

Община Кюстендил
Община Кюстендил / Дарик-Кюстендил,архив
Избор на Председател на Общински съвет – Кюстендил е една от докладните записки, които ще бъдат гласувани на предстоящата сесия. Сред докладните записки е и удостояване със званието „Почетен гражданин на град Кюстендил“ на архитект Юлий Фърков.На 27.06.2019 г. от 14:00 ч. /четвъртък/ в заседателната зала на Община Кюстендил, ще се проведе 46-ото заседание на Общински съвет – Кюстендил. В проекта на Дневния ред са включени 22 - докладни записки от Кмета на Общината и общински съветници.

На сесията ще бъде гласувано и финансово подпомагане на жители на Община Кюстендил със сериозни здравословни проблеми, финансово подпомагане участието на ДЮТА „Кюстендилче“ в Световния шампионат по фолклор „World Folk 2019“, утвърждаване на пазарни оценки на недвижими имоти – частна общинска собственост. Искания на съгласие, даване на съгласие и разрешаване на проекти за изменение на действащия план в с. Нови чифлик, Слокощица, Кюстендил и др.