Ден на самоуправлението В ПГИМ „Йордан Захариев” Кюстендил
Ден на самоуправлението В ПГИМ „Йордан Захариев” Кюстендил / netinfo

Възпитаниците на ПГИМ "Йордан Захариев" в Деня на самоуправлението ,пряко участваха в административната и учебната работа, като заеха постовете на директор, пом. директор, педагогически съветник, учители, библиотекар, медицинска сестра и помощен персонал. В дейността си показаха своите лидерски качества, организаторски умения, умения за работа в екип, инициативност, активност, контрол, самоконтрол и съвестно изпълнение на задълженията. За директор на училището беше избрана Моника Методиева от Х А клас.

Ден на самоуправлението В ПГИМ Йордан Захариев Кюстендил
netinfo

Проведе се кръгла маса на тема: "Тийнеджъри и алкохол - опасна комбинация", с участието на старши експерт от отдел на РЗИ гр. Кюстендил Гюлка Джабирова.

Ден на самоуправлението В ПГИМ Йордан Захариев Кюстендил
netinfo

 

 

 

Ден на самоуправлението В ПГИМ Йордан Захариев Кюстендил
netinfo