кметство
кметство / Dariknews.bg, архив
Община Хасково в качеството си на община – доставчик на социална услуга „Приемна грижа“ и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015”, стартира кампания за набиране на нови кандидат приемни родители за отглеждане на деца в риск на граждански договор, съобразно нуждите на община Хасково по проект „Приеми ме 2015“ в следните целеви групи:
 
За отглеждане на деца от 0 до 3 години – 8 броя кандидат приемни родители за отглеждане на здрави деца; 2 броя кандидат приемни родители за отглеждане на деца с увреждания;
 
За отглеждане на деца от 3 до 6 години – 2 броя кандидат приемни родители за отглеждане на здрави деца; 1 броя кандидат приемни родители за отглеждане на деца с увреждания;
 
За отглеждане на деца от 6 до 14 години – 2 броя кандидат приемни родители за отглеждане на здрави деца; 1 броя кандидат приемни родители за отглеждане на деца с увреждания;
 
За отглеждане на деца от 14 до 18 години – 3 броя кандидат приемни родители за отглеждане на здрави деца; 1 броя кандидат приемни родители за отглеждане на деца с увреждания.
 
Информация ще получите в офиса на Областен екип по приемна грижа, с адрес: ул. „Цар Освободител“ №2, ет.2, офис 2, телефон за връзка: 0882520012, съобщават от кметството.