Търсят възможност за външно финансиране за ремонт на пътя през с. Книжовник
Търсят възможност за външно финансиране за ремонт на пътя през с. Книжовник / netinfo

Трудна и без резултат е била срещата между институциите ангажирани с проблемния път през село Книжовник, заради който имаше протест преди ден, съобщават от областна администрация. Срещата се е провела между  областния управител Ирена Узунова, заместник-кмета на община Хасково Недялка Станева, секретаря на община Хасково Атанас Димитров, представителя на кмета на с. Книжовник - Христо Кирчев и директора на Областно пътно управление Живко Боговски.

Спор между представителите на държавата и общината, че отсечката е част от републиканския път няма. Конфликтно се оказва решението за чия сметка трябва да бъде възстановена пътната настилка след полагането на канализацията по улицата.

Според заместник-кмета Станева фирмата изпълнител не е извършила качествено работата и това не позволява Община Хасково да приеме обекта. Проблемът стои от 2009-та година. Изпратена е нотариална покана до фирмата-изпълнител да приведе пътя в състояние от преди началото на строителните работи и общината очаква отговор.

Директорът на Областно пътно управление инж. Боговски е категоричен, че законът не му позволява да възлага дейности по поддържането на пътя докато Община Хасково не завърши обекта „Канализация на с. Книжовник" и не  издаде разрешение за ползване. Едва след тази процедура пътното може да влезе в задълженията си по поддръжка на пътния участък.

На срещата бе обсъдена възможността Община Хасково да завърши и въведе в експлоатация обекта, след което да се търси възстановяване на средства от некоректната фирма. Заместник-кметът Станева бе категорична, че средства в общинския бюджет не са осигурени и този начин на решаване на проблема е невъзможен.

Възниква въпросът защо е започнат обект с огромно значение за хората на Книжовник и съседните села без да е осигурено цялостното му финансиране.

Според областния управител състоянието на пътя е нетърпимо и Община Хасково следва да разгледа всички възможности за приключване на канализацията, за да могат да се инвестират държавни средства в републиканския път. Узунова предложи да се потърси вариант за остойностяване на довършителните работи и търсене на външно целево финансиране.