Представят доклад от гражданско наблюдение над димитровградския съд
Представят доклад от гражданско наблюдение над димитровградския съд / DarikNews, архив

Доклад за гражданското наблюдение на районния съд в Димитровград по втора фаза на проекта „Правосъдие близо до хората” ще бъде представен от 15 ч. днес в Зала 1, информира координаторът Веселин Тодоров. Аналитичният доклад обхваща 3-месечен срок. Втората фаза на разработката се реализира в 8 съдилища на окръжно и районно ниво в градовете: Димитровград, Кърджали, Свиленград, Стара Загора, Хасково и Чирпан. В процеса на гражданския  мониторинг доброволци са наблюдавали общо 170 съдебни дела, проведени в 178 съдебни заседания. Местните координатори са проследили пряко 12 процедури по програмата за случайното разпределение на съдебни дела. Изготвен е анализ на интернет-страниците на наблюдаваните съдилища и анализ на декларациите по ЗПУКИ на съдиите от наблюдаваните съдилища. От 15 ч. утре в Хасково предстои представяне на доклада за работата на съдебната система в областния град.

 

В доклада от мониторинга са формулирани основните резултати от 3-месечно наблюдение над дейността на съдилищата, като са изведени изводи и препоръки. Целта е да покаже как гражданите възприемат процесите в съдебната институция. Ние не поставяме оценка на окръжните и районни съдилища как водят съдебните дела или дали решенията им са справедливи, а целим подобряване на отчетността, прозрачността и етиката в съдебната система на България чрез гражданско наблюдение, коментират от екипа на проекта. Наблюдаваните области са: етично поведение и конфликт на интереси, отчетност, публичност и прозрачност (интернет-страници, визуализация, електронни услуги), случайното разпределение на постъпилите съдебни дела и публикуване на съдебните актове на електронните страници на съдилищата и правосъдие за деца (Закон за закрила на детето, Семеен кодекс, Закон за защита от домашно насилие, Указ за борба с дребното хулиганство, Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни).

Националната неправителствена организация «Мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт” е уникално гражданско обединение за подкрепа на съдебната реформа в България. В мрежата участват над 65 местни граждански организации. Създадена е през 2007г. Член е на Обществения съвет към Министъра на правосъдието и учредител на Граждански експертен съвет към Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията" към Висшия съдебен съвет.