/ iStock/Getty Images
На основание чл.41 ал.3 т.7 от Наретба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни мрежи, уведомява всички свои абонати, че по искане на фирмата изпълнител по подмяна на част от водопроводната мрежа в село Левка Община Свиленград и във връзка с готовността им за пресвързване на новоизградените участъци към съществуващата водопроводна мрежа, ще бъде спряно водоподаването в населеното място, от 9:00 до 17:00 часа, съобщиха от ВИК.