Николай Сираков
Николай Сираков / ПП ГЕРБ

Гласувани днес промени за получаването на социални помощи са в подкрепа на исканата от гражданите справедливост, макар че не са предприети в контекста на гражданското недоволство в Габрово,  а по тях се работи месеци по-рано. Това информира народният представител Николай Сираков по повод гласуваните днес промени в Закона за социалното подпомагане, с който се променя и Законът за семейните помощи за деца.

Съгласно промените получаването на месечни помощи се обвързва с полагането на обществено полезен труд и участие в програми за ограмотяване и повишаване на квалификацията.

Николай Сираков: „Развитието е видно и се усеща вече пряко и от гражданите“

Сираков уточни, че гласуваната промяна за полагане на обществено полезен труд при получаване на социални помощи е различна поправка от предложената от Община Габрово законодателна промяна за обществено полезен труд като наказателна мярка. „Така че подкрепата за исканата законодателна промяна от Община Габрово и кмета Таня Христова категорично трябва да продължи – и сред гражданите, и в Народното събрание, защото е изключително важна. Гласуваната днес промяна за обществено полезен труд при получаване на социална помощ не е достатъчна. Такъв труд трябва да се полага и при извършване на нарушения, когато не се плащат  предвидените глоби, затова трябва да подкрепим и предложението на кмета Таня Христова “, каза още Сираков.

Николай Сираков, ГЕРБ: Може да си морален човек и политик едновременно

Според гласуваните днес промени получаването на социални помощи се обвързва и с редовното посещаване на детска градина или училище. При 5 неизвинени отсъствия на месец в училище и 3 дни в задължителните предучилищни групи в Детските градини, вече ще се спират социалните помощи на семейството за цяла година, а не както досега -  за 1 месец, е гласувало днес Народното събрание, уточни още Сираков.