/ DarikNews.bg
След приключване изпълнението на обект: „Път ІІ-44 „Севлиево-Габрово”, Обход с. Поповци от км 23+900 до км 25+821, Община Габрово, област Габрово и пускане в експлоатация на този обход на селото, той реално стана част от път  ІІ-44 „/о.п. Севлиево-ВТ/-Севлиево-Драгановци-Габрово“. Старият участък на път ІІ-44 от км 24+090 до км 25+700, който минаваше през с. Поповци, е изолиран в двата си края и изпълнява функцията на улица, обслужваща само жителите на с. Поповци и съседните села.

Над 12.5 млн. лв. ще се инвестират в рехабилитацията на пътя между Севлиево и Драгановци

Единствената връзка на с. Поповци с път ІІ-44 „Севлиево-Габрово” се осъществява от кръстовището с общински път GAB 3009 при км 25+049. Новата ситуация се отразява на общинските пътища, както следва:

общински път GAB3009 /ІІ - 44, Драгановци - Габрово/ Поповци - Гергини - Гарван– Николчевци е с начало при новото трасе на път ІІ – 44 и е с намалена дължина - 5,390 км;

общински път GAB 3017 /ІІ - 44, Севлиево - Габрово/ Поповци - Гайтаните - Думници - Рязковци /ІІІ - 4403/ е с начало при новото трасе на път ІІ – 44 и е с увеличена  дължина - 6,060 км;

общински път GAB 2015 /ІІ - 44, Драгановци - Габрово / - Чавеи - Пецовци - Гледаци- Поповци /ІІ - 44/ не е с край при новото трасе на път ІІ – 44, а при общински път GAB 3017 и е с непроменена дължина – 4,500 км;

участъците от км 24+090 до км 25+010 и от км 25+560 до км 25+700 от обсега на старото трасе на път ІІ-44 нямат регламентиран изход на републиканска пътна мрежа и изпълняват функцията на улица, обслужваща само жителите на с. Поповци.

Започва рехабилитацията на 12,6 км от пътя Драгановци – Габрово

Пред вид гореизложеното, правителството одобри промяна на наименованието на общински път GAB2015, свързващ селата Чавеи и Поповци. Общинският път не е с край при новото трасе на път ІІ – 44, а при общински път GAB 3017 и е с непроменена дължина.