ЕМО Етър
ЕМО Етър / Директорът доц. д-р Светла Димитрова
Избирането на Габрово за член на мрежата от творчески градове към ЮНЕСКО в сферата на занаятите и народните изкуства е едно от важните събития, на които е свидетел проф. д-р Светла Димитрова от времето, когато зае поста директор на музей „Етър”. Това казва тя в интервю пред сайта dolap.bg. В мрежата са включени градове от всички краища на света и възможностите за обмяна на идеи и сътрудничество са огромни, пояснява проф. Димитрова.

„В Габрово много ми харесва, че не се вайкат за отминалата си индустриална слава, а се опитват чрез култура и туризъм да се впишат в най-новата българска действителност. Между културните институции в града има ползотворна конкуренция и взаимопомощ. Кметът Таня Христова е много интелигентен и работлив човек, с иновативно мислене и огромна енергия.

Впечатлена съм и от работата на Габровския общински съвет. Допада ми практиката да се изслушват директорите на институциите в постоянните комисии, да се присъства на сесии и да се защитават лично позиции.

Има много промени в музея „Етър” за последните години, но ще отбележа няколко. Направихме два много важни конкурса – за ново лого и графична идентичност и за архитектурен проект за преустройство на стопанисвания от нас хотел. Вече имаме нов сайт, който ще бъде активен до няколко дни.

Няколко издания има арт симпозиума КЕВИС и образователната програма „В света на старопланинската архитектура”. Получихме награди и отличия от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (2016), сайта TripAdvisor (2015, 2017), Сдружение „Български музеи” (2016), Министерството на туризма (2018). Вече работим върху целогодишната програма за отбелязване 55-годишнината на музея. Нейното начало бе поставено на 7 септември 2018 г. и ще приключи на 7 септември 2019 г.

През последните години на работа в музея са привлечени професионален фотограф, художник, журналист, магистър по европеистика, двама реставратори и други ценни специалисти. Станахме членове на четири авторитетни организации – ИКОМ (международната организация на музеите), АЕОМ (европейската организация на музеите на открито), СБМ (Сдружение „Български музеи”), Международната фондация „Микеланджело“.

За четири години последователите ни във фейсбук са нараснали шест пъти. Имаме страница и в други социални мрежи и много приятели и сътрудници от различни специалности – художници, архитекти, социолози, програмисти, рекламисти и т.н.”