Партньорство Габрово - Тун
Партньорство Габрово - Тун / Община Габрово

На 27 октомври тази година специалисти по логопедия, психология и специална педагогика от Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър „Келер”, Помощно училище „Никола Палаузов” и Дневен център за деца и младежи с увреждания заминават на посещение в Тун в рамките на Програмата за сътрудничество Габрово-Тун 2013 година.

Цел на посещението е обмен на опит, обучение по подпомогната комуникация за деца и младежи със силно затруднена или липсваща говорна комуникация и Монтесори-терапия, както и пряка работа с колеги от двете Помощни училища в Щефисбург до Тун.

Основната идея, залегнала в концепцията за проекта, е предаването, разпространението  и използването на швейцарския опит при работа с деца и младежи с увреждания.

Посещението е част от двугодишен социален проект в областта на обучението и подпомагането на деца със специални образователни потребности. През пролетта на 2014 година ще бъде проведено второ обучение за специалисти от общинските училища, където са интегрирани деца със специални образователни потребности.

Проектът се финансира от град Тун, Сдружението за подпомагане на партньорството Тун-Габрово и Община Габрово.