Одобриха Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево
Одобриха Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево / DarikNews.bg

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. одобри внесения от Община Севлиево за съгласуване Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево. Оценителната комисия към Управляващия орган постави отлична оценка на изработения проект и пожела успех при неговото изпълнение.

Планът бе разработен от експертен екип на Обединение ДЗЗД „ЮДК-БИМ“ и работна група от общинска администрация за времето от месец юни до септември на 2015 г. Всички предложения бяха обсъдени и представени на вниманието на широката общественост и заинтересованите страни.