/ Община Габрово
Четири програми за превенция, разработени от Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център към общината в Габрово, са одобрени от Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката.

Те са "Активни родители", "Спри! Дрога на пътя", "Лидерска програма" и "Заедно извън час".

Целта на програмата "Активни родители" е ограничаване на употребата на психоактивни вещества от младежите и намаляване на щетите от вече възникнала употреба чрез активно включване на родителите в превантивни дейности.

Работата е насочена към родителите - да се повиши ангажираността им в предотвратяване на рисковото поведение на младежите.

Програмата "Спри! Дрога на пътя" цели да ограничи рисковото поведение на младежите, свързано с шофиране след употреба на психоактивни вещества. Целева група са ученици от 11-ти и 12-ти клас, а партньори по програмата са ОД на МВР.

"Лидерска програма" е насочена към младежи от 12 до 29 години и обхваща извънучилищното време. Програмата "Заедно извън час" е насочена към деца и младежи на възраст 13 - 19 години, нейна цел е превенцията на рисковото поведение чрез здравословен начин на живот - спортуване, туризъм, изкуства, екологични инициативи и неформално образование.
БТА