/ Guliver/Getty Images
Изтича срокът за плащане на първа вноска на данък недвижим имот, данък върху превозното средство и такса битови отпадъци в Габрово.                                       

От 1 юли започва начисляване на лихва за просрочие върху невнесената първа вноска.

Плащането на дължимите данъци и такси може да се извърши в брой на касите на дирекция „Местни данъци и такси“, чрез ПОС-терминал, чрез сайта на Община Габрово и по банкова сметка.

За допълнителна информация - 066/804-775 и 066/860-407 Дирекция „Местни данъци и такси“.
 
 
община Габрово