Избират нов изпълнител на строителните работи по обхода на Поповци
Избират нов изпълнител на строителните работи по обхода на Поповци / Дарик Габрово, архив

"Има взето решение за прекратяване на договорните отношения с фирмата изпълнител и обявяване на обществена поръчка за нов изпълнител на строително монтажните работи по обхода на Поповци"- това заяви областният управител Мариян Костадинов, по време на пресконференция днес и допълни, че „за първия етап от работата отново има заложени в бюджета на АПИ 1,5 млн лв. от общо 2 млн. Уговорката с председателя Лазар Лазаров е, че когато тръгнат строителните дейности и има напредък ще се преценят финансовото състояние и различните пера по бюджета на пътната агенция със заявка още в края на 2012 година този дългогодишен проект-агония  да е приключен. Това е и моето желание и не само от позицията, която заемам, а и като гражданин, който  стои непримиримо към затлачените през годините проекти и  казуси  в областта."

Решението за обявяването на обществена поръчка за нов изпълнител на обхода на Поповци е взето на провелата се във вторник -7 февруари среща в Агенция „Пътна инфраструктура", в която са участвали  председателят на Агенцията Лазар Лазаров, Областният управител Мариян Костадинов и всички заинтересувани по казуса страни.  Костадинов припомни, че приблизително по същото време м.г. е инициирал първите подобни срещи и само след две такива е станало ясно на какво ниво е проектната документация, договорните отношения с изпълнителя на обекта, възможностите на АПИ за продължаване действието на договора или възлагане на нов такъв. „Тогава изпълнителя декларира желание да актуализира цените и да продължи действието на договора и имаше юридическата възможност това да се случи. Така започна този мъчен процес, за който вината според мен е изцяло на фирмата изпълнител."  - обясни Мариян Костадинов  и допълни, че в рамките на седем месеца именно управлението на фирмата не е могло да намери баланс между цените, които искат и пазарните цени, по които  МРРБ и ОП „Транспорт" възлагат пътни дейности.

Това на практика е причината за взетото решение за обявяване на нова обществена поръчка. Очакването е реалните строителни работи да започнат през м. май/юни, което е добър период, според областния управител, за да се изчака отичането на повърхностните води, да се направи рехабилитация на извършеното до момента, след което  да се довърши обектът.