/ netinfo

Фотодокументалната изложба "Мила родино", посветена на създателя на българския национален химн Цветан Радославов, бе открита вчера в Националната Априловска гимназия в Габрово.

На събитието присъстваха доц. Илия Железаров, зам.-ректор на Технически университет - Габрово, Снежана Рачевиц, директор на гимназията, учители, ученици, гости.

Културен календар на Габрово за месец ноември

Пенка Петрова, учител по История и цивилизации в НАГ,
представи изложбата, подчертавайки връзката на Цветан Радославов с Габрово - като ученик и по-късно учител в Държавната реална мъжка гимназия.

Показаните документи, снимки, писма, изднаия, ноти от фондовете на Научния архив на БАН; Историческия музей, ХГ "Николай Павлович" и СОУ "Цв. Радославов" в Свищов, свидетелстват за неговия жизнен и творчески път, обширни познания и разностранни интереси, научни и художествени постижения.

Цветан Радославов завещава на България песента "Горда Стара планина" (написана 1885 г.), която през 1964 г. е утвърдена за национален химн под името "Мила Родино". Първообразът на българския химн в архивни документи е представен в изложбата, като на един от тях пише, че химнът е изпят от проф. Иван Шишманов през 1926 година.

Изложбата е създадена през 2013 година по повод 150 години от рождението на Цветан Радославов.

СИП "Журналистика", X кл., НАГ
Цветан Радославов

Радославов е роден на 20 април 1863 година в Свищов. Наследник на видните фамилии Павлович, Хаджиденкови и Радославови, които му осигуряват солидно образование в Европа. Завършва класическа гимназия във Виена, История и Славистика в Карловия университет в Прага. Докторант е на известния философ проф. Вилхелм Вунд в Лайпциг, при когото защитава научна степен Доктор по философия и Магистър на изящните изкуства.

 След завръщането си в България води упражнения по експериментална психология в Софийския университет, след което учителства в Първа, Втора и Трета мъжка гимназия в София. Преди София, между 1888 и 1893 г., е гимназиален учител в Габрово.

Експозицията е подготвена от Научния архив на БАН, Историческия музей, Художествената галерия „Николай Павлович“ и СОУ „Цветан Радославов“ - Свищов, със съдействието на Националния музей за изобразително изкуство и Държавна агенция "Архиви".

Гостуването на изложбата в Националната Априловска гимназия е по идея на доц. Железаров, който е координатор на проекта за Ученически институт към БАН (УчИ – БАН). По този проект екип от НАГ реализира проучване на тема „Габровските учители и техният принос за обществено-политическото, културно и икономическо развитие на България през XIX век”.

СИП "Журналистика", X кл., НАГ