декларация
декларация / dariknews.archive
От офиса на НАП в Габрово напомнят на своите клиенти, че до 1 април е срокът за подаване на годишната данъчна декларация от юридическите лица. Официалната дата обаче се пада в неделя, затова има удължаване с един ден.    

Габровските данъчни припомнят още, че и през тази година важи правилото, че юридическите лица, които не осъществяват дейност – не са отчитали приходи или разходи, не са задължени да подават годишна данъчна декларация. Това е облекчение, което влезе в сила от миналата година и много лица се възползват от него. Другото важно нещо, което юридическите лица трябва да знаят, е че за тях има задължение да подават декларациите си само и единствено по електронен път.

Глобите за неспазване на сроковете варират от 500 до 3 000 лева. На санкция подлежи и съответния управител на фирмата, която не е подала документа на време, като там санкциите са в размер от 200 до 1 000 лева.