Земеделският министър ще отправи запитване към Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" да бъде отпуснато зърно за подпомагане на животновъдите. Това обяви самият Христо Бозуков по време на онлайн среща с представители на Асоциацията на индустриалното свиневъдство и Асоциацията на свиневъдите в България, както и експерти от МЗХГ.

В случай, че бъде осигурено зърно, то ще бъде възстановено в резерва на страната ни през следващата година. Помощта е необходима за бранша във връзка с ниските изкупни цени на месото и високите стойности на фуражите, съобщиха от МЗХГ.

Проф. д-р Христо Бозуков информира фермерите за проведените разговори на европейско ниво по отношение на високите цени на фуражите и полученото уверение от Комисаря по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски, че се търсят варианти за компенсиране на животновъдите.

Участниците в срещата са обсъдили и темата, свързана със средствата за хуманно отношение към животните. Министър Бозуков уточни, че до момента по държавната помощ са разплатени близо 12 млн. лева от общия одобрен финансов ресурс за 2021 г. в размер на 35 млн. лева. "До края на годината ще бъде изплатен остатъкът от 23 млн. лева към свиневъдния бранш по схемата за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към отглеждането на свине", допълни още министърът.

По време на разговорите, ръководството на министерството се ангажира, при актуализация на бюджет за 2021 г., да направи преценка дали е възможно разработване и нотифициране на нови схеми за държавни помощи, чрез които да бъдат увеличени средствата още в настоящата година. Министър Бозуков заяви, че ще бъде разгледана възможността за увеличение на средствата по схемата за хуманно отглеждане на свине за следващата финансова година.
Във връзка с исканията на бранша за включването на нови предложения в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), министърът обясни, че от страна на бранша се възлагат твърде големи надежди на Плана, чиято цел е свързана с възстановяване на икономика след Ковид кризата и налагане на устойчивост от преди пандемията.

"Над 16 млрд. лева са влезли в българското земеделие от приемането на страната ни в Европейския съюз по линия на осигурените финансови инструменти до този момент. Не реални са очакванията на земеделците, че със заложените средства в НПВУ могат да бъдат компенсирани всички дейности, които не са направени досега в земеделието" категоричен бе проф. д-р Христо Бозуков.