Ветеринарната гимназия участва в проект за здравословен живот
Ветеринарната гимназия участва в проект за здравословен живот / ПГВМ

Професионалната гимназия по ветеринарна медицина в Добрич участва в проект „HEALTHY life", съобщават оттам. Дейностите се финансират по програма „Еразъм+". Вземат участие организации от България, Англия, Полша, Румъния и Франция. Освен ученици се включват и учители, родители, диетолози, еколози, здравни специалисти, водачи по туристически маршрути, обучители по изкуства, спорт, танци и тн.

Проектът има три насоки. На първо място е организирането на предварително заложените здравни, екологични и спортни дейности в училище. Всички участници попълниха въпросници за своя начин на живот, анализа на който дава възможност да се идентифицират техните вредни навици и приложат мерки да повишаване на здравното възпитание не само на подрастващите, но и при възрастните. Проведени са спортни и екологични занимания: Фестивал на здравословното хранене, спортен празник в Центъра за защита на природата и животните, пролетно почистване, участие в екологичната инициатива „Да изчистим България", походи за насърчаване на здравословния начин на живот.

Учениците се включиха активно в изработването на различни презентации по темата, участваха във видеоконференции със своите партньори, попълниха личностният тест свързан с пирамидата на Маслоу за мотивацията на хората, изготвиха мини-речник с изрази за здравословен живот и викторина с терминологията на проекта, инсталираха изложби.

Вторият вид дейност е провеждането на практически задачи, игри, познавателни методи и дискусии по време на краткосрочни обмени на групи от ученици в Полша и Румъния. Обучителните занимания включваха разнообразни теми: Здравословна диета и приготвяне на диетични храни, Техники за декориране на плодове и зеленчуци, Приготвяне на джинджифилови хлебчета и сладкиши; здравна лекция „Диабет в детска възраст", групови разговори „Как да реагираме в кризисни ситуации" и „Как се проявява стреса и как да се справяме с него?"; арт терапия - рисуване върху вода (техника ебру); действия за оказване на първа помощ и евакуация на при пожар и земетресения; велотур в Мамая и уроци по зумба.

Третата насока е позициониране на проекта в онлайн пространството чрез създаване на група на E-twinning платформата, Facebook и училищната уеб страница, публикации в местни издания, в които се споделят основните послания на проекта.

В момента добричките ученици изготвят работни листове как по забавен начин да се учи за здравословното хранене. Те ще се запознаят с хранителната пирамида, лексика за хранене, хранителни групи, здравни хранителни комбинации и тн. В началото на месец октомври в Добрич ще се проведе третият обмен на опит между участници. През втората година на проекта са предвидени дейности свързани с проектиране на здравословно меню; изготвяне на седмична програма за здравословен начин на живот, създаване на виртуална готварска книга, рекламна кампания, техники за предотвратяване на междуличностни конфликти и кризисни ситуации, организиране на "Здравословен ден" едновременно във всички партньорски училища, създаване на уеб сайт. Ще бъдат проведени две мобилности за ученици в Англия и Франция, както и заключителна среща за координатори в Полша. Проектът приключва през август 2017 г.