Училище за родители ще заработи в ЦДГ „Слънчице"

Училище за родители ще заработи в ЦДГ „Слънчице
Училище за родители ще заработи в ЦДГ „Слънчице / Сдружение "Слънчице", архив

В продължение на девет месеца в целодневна детска градина №10 „Слънчице" в Добрич ще функционира училище за родители. То се организира от Сдружение за развитие на деца „Слънчице" по проект „Отговорно родителство за щастливо детство - училище за родители на деца от 3 до 7 годишна възраст". Той е финансиран от Фондация "Работилница за граждански инициативи" по програма „Общностно развитие и гражданско участие, фонд "Хората решават", с финансовата подкрепа на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. 

В рамките на проекта родители ще получат помощ от специалисти - педагози и психолози по време на обучения и тренинги. Те ще им помогнат в отглеждането, възпитаването и общуването с децата, както и за преодоляване на стреса в критични моменти от развитието на детето, като постъпването в детска градина и в училище. С цел подобряване на работата с родителите, екипът на детското заведение също ще участва в обучение и тренинг. Ще бъдат организирани и информационни срещи и дискусии по теми, които интересуват родителите във връзка с отглеждането на децата. 

Ще се проведе кръгла маса на тема „Здравословното хранене и готвене за деца". 20 родители ще придобият умения за използване на терапевтични практики за справяне със стреса и агресията, в чиято основа са смехът и въображението като смехотерапия, игротерапия, арттерапия, а също и утвърдена методика като йога. При тях родителите ще участват заедно със своите деца.