Съветниците от Добрич ще приемат мерки за безстопанствените кучета
Съветниците от Добрич ще приемат мерки за безстопанствените кучета / netinfo
Общинските съветници от Добрич се събират днес на редовно заседание. Те ще приемат Стратегия за управление на общинската собственост, ще дебатират върху изменения на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

Кметът Детелина Николова ще предложи общината да изкупи акциите на „КЛЦ ТРЕЙД 2001” ООД от ПФК „Добруджа” АД.

В дневния ред на сесията са включени още предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на общината за 2008 година и приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета в Добрич.