Приеха нов устройствен план за Северна индустриална зона
Приеха нов устройствен план за Северна индустриална зона / Дарик Добрич

Общинският съвет на Добрич прие окончателния проект на Подробния устройствен план на част от Северна индустриална зона. Той е изработен на базата на анализа, направен  в Интегрирания план за градско възстановяванве и развитие, който беше разработен с европейско финансиране и е съобразен с визията за развитие на Добрич до 2020 година.

Основната част от съществуващата улична мрежа в зоната е изградена през 1988 година и е съобразена с тогавашните условия. През годините досега обаче там са настъпили значителни промени - смяна на собствеността, разделяне на големите имоти на множество по-малки, в резултат на което сега има имоти, които не са обслужени от улици. Новият устройствен план е съобразен с актуалните форми на собственост на имотите и съвременните нужди на производството, посочи пред съветниците кметът Детелина Николова.

Проектът обхваща територия от 177 хектара. Предвидено е в зоната да бъдат изградени  нови улици, които да осигурят достъп до всички урегулирани имоти, да се обособи паркинг за ТИР-ове, да се прокара подземна инфраструктура, да се оформят зони за спорт и  велосипедни алеи по съществуващите улици. Всички направени по време на обсъждането на проекта възражения са уважени от Общинския ескпертен съвет по устройство на територията, подчерта кметът Детелина Николова.

Главният архитект на общината Боряна Станчева допълни пред общинските съветници, че новият план ще даде възможност за инвестиционни инициативи в района на Авиограда.