/ Дарик Нюз
Започва подмяна на водопровода по главната улица в село Стожер, община Добричка. Първа копка на дейностите ще се направи на 6 декември от 13:00 часа в централната част на селото.

Очаква се на церемонията да присъстват кметът на Общината инж. Тошко Петков, инж. Николай Пашов – изпълнителен директор на „Хидрострой“ АД, инж. Тодор Гикински – управител на „ВиК Добрич“ АД, Георги Стратиев – директор на ОПУ Добрич, инж. Невяна Кюркчиева – представител на ПУДООС към РИОСВ Варна, инж. Живко Дачев – представител на строителния надзор от „Пътинвест инженеринг“.

Ще бъдат подменени 1 800 метра водопровод по цялата дължина на главната улица, която съвпада с път ІІ-29 Варна–Добрич. Изпълнението става възможно след подписване на договор между Община Добричка и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите. Общата стойност на проекта е 324 000 лева, като 300 000 са от ПУДООС и 24 000 са осигурени от бюджета на общината.

С подмяната на водопровода, в Стожер ще се преустановят авариите и загубите на вода по главната улица и ще се подобри качеството на водоснабдителните услуги на територията на цялото село.