Окръжният съд популяризира дейността на медиаторите
Окръжният съд популяризира дейността на медиаторите / Дарик Добрич - архив

11 души от Добрич са вписани в единния регистър на медиаторите към министерство на правосъдието. Само един от добричките медиатори е мъж, а останалите 10 са жени. Няма изискване упражняващите медиация да са с юридическо образование, обясни пред Дарик Жанета Николовамедиатор с повече от тригодишен опит. „В моята практика на медиатор най-чести са споровете между родители независимо дали при бракоразводни дела или при осъществен вече развод” – разказа Жанета Николова.

Всеки медиатор преминава през задължително обучение, при което се квалифицира за постигане на споразумение по спорни въпроси между две страни. Самата медиация е процедура за извънсъдебно решаване на спорове.

Към момента в Добрички съдебен окръг няма регистрирано професионално сдружение на медиаторите, информира Жанета Николова. По тази причина няма и определени тарифи за заплащане на услугата, а всеки медиатор договаря с клиентите си индивидуална такса.

Чрез медиация могат да бъдат разрешавани спорове, свързани с търговски, корпоративни, застрахователни и всякакви граждански казуси, разказа още Жанета  Николова. Тя подчерта, че Окръжен съд – Добрич подпомага и популяризира дейността на медиаторите. През декември съдът организира среща между съдии и медиатори, припомни и пресаташето на Окръжния съд Кремена Капралова, а през февруари се планира втора подобна среща в разширен мащаб, на която ще бъдат поканени организации и фирми, чийто членове или клиенти могат да ползват медиатори при разрешаване на своите спорове. Предвижда се участие в срещата да вземат представители на Е.ОН, ВиК, Агенцията за закрила на детето, Комисията за борба с дискриминацията, Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Детска педагогическа стая, организации за подкрепа на хора от рискови групи и бизнес структури.

„Идеята е да съдействаме на потребителите на съдебни услуги да намерят по-лесен и евтин способ за решаване на проблемите им”, подчерта Капралова.