Окръжен съд Добрич популяризира медиаторите
Окръжен съд Добрич популяризира медиаторите / Дарик Добрич

Окръжен съд - Добрич ще популяризира медиацията като възможност за ускорено решаване на спорове, съобщават оттам. Този ангажимент пое ръководството на съда на среща с четирима медиатори - адвокатите Диана Далакманска и Мариана Василева, Жанета Николова - главен експерт в Дирекция „Социално подпомагане" и Даринка Дойчева - икономист.

Данни за работещите в града медиатори ще бъдат изнесени на информационно табло на съда. Следващата година председателят на Окръжен съд - Добрич Енчо Енчев ще организира среща между медиаторите и ръководители на институции, които могат да насочват своите клиенти да решават граждански и търговски спорове си чрез медиация вместо по съдебен път. На нея ще бъдат поканени организации, защитаващи правата на детето и бизнес структури.

Мнението на граждански, търговски и наказателни съдии е, че в много случаи за страните е по-добре да сключат извънсъдебна спогодба в интерес на бъдещите си отношения, отколкото да се съдят. „С медиация може да се постигне всичко, стига хората да са интелигентни и да разберат, че не съдът определя правилата, а те самите", сподели адвокат Диана Далакманска. По нейни впечатления най-лесно се решават посредством медиация административни и трудово-правни дела, докато при търговските спорове е по-трудно, защото става въпрос за голям финансов интерес.

Жанета Николова, специализирана в медиация по граждански дела, посочи, че в тази област медиацията е задължителна, защото отношенията между страните при един семеен спор са продължителни и винаги остава за изясняване как да изпълняват задълженията си като родител. Когато търсят решение в съда, конфликтът се удължава, а потърпевш от него е детето.

Съдиите от Окръжен съд - Добрич посочват, че при образуване и при даване на ход на гражданско и търговско дело, те са задължени по Гражданско-процесуалния кодекс и предлагат на страните да сключат спогодба. При постигане на такава, спорещите плащат само 50% от съдебните такси.

Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове, включително и когато са презгранични.