/ iStock/Getty Images
Община Добрич подготвя web базирано приложение в подкрепа на родителите, чиито деца посещават детските градини, съобщават от Общината.

"Web-родител" ще дава информация за менюто в детските заведения, за дължимата такса за посещенията, която ще може да се плаща с код.

Всеки родител ще разполага със свой профил в приложението."Web-родител" e част от обновяване на системите за управление на дейностите в детските градини в Добрич.