НАП проверява осигуряват ли строителните работници по обектите в страната

/ netinfo
НАП започна проверки за спазването на осигурителното и данъчно законодателство при наемането на работници по строителните обекти в страната, информират от ведомството.

Инспекторите на приходната агенция следят за това дали служителите имат сключени трудови договори, дали се осигуряват върху реалния доход, който получават, дали се спазва обявеното работно време или формално е деклариран намален работен ден, а в действителност се извършват строителни работи по-дълго.

До 31 октомври се подава декларацията за дължими данъци за третото тримесечие на 2018 година

Ревизорите проверят също дали се подават редовно задължителните осигурителни и данъчни декларации, дали се превеждат осигурителните вноски на работниците в срок, както и дали не са нарушени по някакъв начин техните трудови права.

Инспекторите на НАП избират за проверка строителни компании на база издадените от общините разрешения за строеж, свързването им с електрическата мрежа и потреблението на електрическа енергия, като комбинацията от тези фактори е индикатор за очаквания брой заети на обекта. 
 
Над 1 млн. лева данъци и осигуровки са заплатили добруджанци без такси

До момента са възложени проверки на над 80 строежа на територията на цялата страна. Част от мерките, с които НАП третира риска от неспазването на задълженията в този сектор, е информационната кампания на приходната администрация  - „Заплата в плик“.

Инициативата има за цел да запознае работниците и служителите с това какви са рисковете, ако се съгласяват да не ги осигуряват на реалния  им доходи и вземат част от заплата си в плик.

На специално създаден сайт – https://zaplatavplik.bg,всеки може да изчисли колко би загубил в следващите 30 години, ако се осигурява на по-нисък от реалния си доход чрез т. нар. „калкулатор на загубите“. Най-голям интерес софтуерът предизвиква сред потребители на възраст между 18 и 34 години.